• οι τιμές συμπεριλαμβάνουν όλους τους νόμιμους φόρους
  • ελάχιστη διαμονή τρείς διανυκτερεύσεις
  • για λιγότερες από τρείς διανυκτερεύσεις παρακαλώ επικοινωνήστε μαζί μας
  • ώρα αναχώρησης 12:00
  • για την κράτηση απαιτείτε προκαταβολή 30%

Σε περίπτωση ακύρωσης από τον πελάτη - εφόσον αυτή γίνει 21 ημέρες πριν από τη συμφωνημένη άφιξη - ο ξενοδόχος υποχρεούται να επιστρέψει ολόκληρη την προκαταβολή, ενώ αν η ακύρωση γίνει σε λιγότερες από 21 ημέρες ο πελάτης οφείλει στον ξενοδόχο το μισό του συνολικού ποσού της κράτησης που ακύρωσε. Σε περίπτωση αναχώρησης πριν την συμφωνημένη ημερομηνία ο πελάτης υποχρεούται στην καταβολή του 50% των υπολειπόμενων ημερών.